logo-confinanza

Disclaimer

Deze website is een uitgave van ConFinanza. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. ConFinanza kan niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. ConFinanza streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt ConFinanza zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. ConFinanza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het buiten gebruik zijn van de website. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van ConFinanza. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van ConFinanza wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.