logo-confinanza

Pensioenen en Sociale zekerheid

Kunt u eerder stoppen met werken, als u dat wilt? Weet u wat u te wachten staat en wat de gevolgen zijn voor uw pensioen? Arbeidsongeschiktheid, een echtscheiding of werkeloosheid zijn onderwerpen waar u wellicht liever nog niet over nadenkt. Toch is het zaak om met name bij een grote verandering als een aankoop van een woning, deze onderwerpen en de persoonlijke risico's die daarbij horen zo goed mogelijk in kaart te brengen. De toekomst laat zich niet voorspellen. Wij helpen u inzicht te krijgen in deze thema's en keuzes te maken die passen bij uw persoonlijke situatie.

Arbeidsongeschiktheid. 
We hopen dat u er nooit mee te maken krijgt. Maar als het u toch overkomt, wat zijn dan de financiële gevolgen? Wij zijn graag bereid om samen met u een aantal scenario's uit te werken die aansluiten op uw financiële situatie

Gevolgen voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid
Als u in loondienst bent, is uw werkgever verplicht om u bij ziekte gedurende 2 jaar tenminste 70% van uw loon door te betalen. Vaak betaalt de werkgever bij ziekte een hoger loon uit. Hoeveel loon u precies krijgt staat in uw arbeidsovereenkomst. Wij brengen dit inzichtelijk voor u in kaart.

Inkomen in loondienst bij ziekte na 2 jaar
Bent u langer dan 2 jaar ziek? Kunt u uw functie niet meer uitoefenen en is er geen aangepast werk mogelijk? Dan mag uw werkgever u ontslaan. U kunt dan een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid (WIA). Hiervoor betaalt u elke maand premie uit uw loon. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering, maar een WW-uitkering.

Uw vermogen bij arbeidsongeschiktheid
De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de overheid zijn laag. Als u uw levensstijl wilt handhaven, is het vaak nodig om uw inkomen aan te vullen vanuit uw vermogen/spaargeld. Het kan verstandig zijn om zelf tijdig een buffer voor onvoorziene omstandigheden op te bouwen. Bijvoorbeeld door te sparen of beleggen. Zo houdt u geld voor uzelf beschikbaar en kunt u het gebruiken voor het doel dat u hebt vastgesteld. Heeft u dit vermogen niet en bent u niet in staat dit te reserveren, dan kan het raadzaam zijn hiervoor een andere voorziening te treffen.