logo-confinanza

Werkwijze

Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Onze dienstverlening splitsen wij op in vier onderdelen:

  1. Oriënteren
  2. Inventariseren
  3. Adviseren
  4. Onderhoud

1. Oriënteren

Als u een afspraak bij ons maakt, dan starten wij met een oriëntatiegesprek. Het is bedoeld om vrijblijvend met u te kijken naar wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt tijdens het eerste uur van ons algemene informatie. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

2. Inventariseren

Na de oriëntatie gaan wij een grondig onderzoek uitvoeren waarbij wij ingaan op uw financiële positie, uw wensen en doelen, uw kennis en ervaring op financieel gebied en uiteraard ook op de mate waarin u bereid bent risico’s te nemen. Samen met u stellen wij een klantprofiel op, als basis voor een goed en passend advies.

3. Adviseren

Op basis van de inventarisatie ontvangt u van ons een gedegen onderbouwd advies. Indien uit het advies een productbehoefte ontstaat kunnen wij u begeleiden bij het vinden van een gepast product.

4. Onderhoud

Nadat u uw financieel product heeft kunnen wij u nog steeds van dienst zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan over aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden.

U bepaalt of u akkoord gaat met onze werkwijze en kiest uit:

  • Advisering tegen een uurtarief.
  • Serviceovereenkomsten en abonnementen.